K + F

Lezárultak az „Eredetjelölt környezetbarát építőipari anyagok előállítása szilikát tartalmú ipari melléktermékekből” című projekt kutatás-fejlesztésimunkálatai
Piacorientált kutatás-fejlesztés valósult meg a Bajér Kft. és a Miskolci Egyetem együttműködésével, uniós támogatásból „Eredetjelölt környezetbarát építőipari anyagok előállítása szilikát tartalmú ipari melléktermékekből” címmel. A BAJÉR Építőipari és Szolgáltató Kft. és a Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet konzorciuma 198,3 millió forintot meghaladó uniós vissza nem térítendő támogatást nyert a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" című pályázati kiíráson. A pályázat összköltsége meghaladta a 308 millió forintot.A végrehajtott kutatómunka folyamán különböző ipari termelés során, nagy tömegben keletkező melléktermékek, hulladékok hasznosítását vizsgáltuk egy újfajta kötőanyag, nevezetesen a geopolimer alapanyagaként. Széntüzelésű erőműi pernyét, acélgyártási konverter salakot és a timföld gyártása során keletkező vörösiszap mintaanyagokat vontunk be a vizsgálatba. A kutatás eredményeként először geopolimer kötőanyagot fejlesztettünk ki laboratóriumi szinten, majd ennek alapján a megfelelő adalékanyagot, andezitet és kohászati salakot felhasználva geopolimer betont fejlesztettünk. A kapott eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az andezit salakkal történő helyettesítésével közel azonos (kicsit nagyobb) nyomószilárdság érhető el, mint a tisztán csak andezit adalékanyagot tartalmazó keverékből készült próbatestek esetén mértünk. Tehát a kohászati konverter salak jól használható, mint geopolimer beton töltőanyag, ezzel megteremtve a pernye és konverter salak szinergikus hasznosításának lehetőségét. A laboratóriumi kísérleteket követően félüzemi méretű betonfejlesztést hajtottunk végre: a kísérletek során a visontai (Mátrai Erőmű) pernye alapú geopolimer esetében 19,1 MPa-os szilárdságot értünk el 30%-os előzőekben kifejlesztett geopolimer kötőanyag és 70 % adalékanyag (konverter salak és andezit) tartalom esetében. Ezek alapján a visontai pernye mintaanyagot választottuk a kisüzemi méretű geopolimer kísérletek elvégzéséhez. A méretnagyítás harmadik lépéseként kisüzemi léptékben állítottunk elő végül geopolimer termékeket. A kisüzemi méretekben előállított 30 m2 felületű térburkoló követ és a szintén 30 m2 öntött betont a BAJÉR Kft. esztergomi telephelyén került lerakásra illetve beépítésre, ahol a fenntartási idő alatt folyamatosan tanulmányozni lehet majd az időjárás termékekre gyakorolt hatását.
Összességében a projekt kezdetén meghatározott célok teljesültek. Nevezetesen több technológiát és a technológia során keletkező geopolimer terméket fejlesztettünk ki: térburkoló kő és önthető beton.

Támogatás mértéke: 58,13 %
A projekt megvalósítás befejezése: 2014.09.30.


Utolsó módosítás: 2018. 06. 13. 15:28

Egyedi látogatók száma:
Egyedi látogatók száma